Projektets namn: Kompisgrupp för nyanlända tjejer i Rosengård

Somaliska Regnbågeföreningen driver just nu MUCF-projektet ”Kompisgrupp för nyanlända tjejer i Rosengård”. Projektet går ut på att ge nyanlända tjejer i Malmö en möjlighet att testa på olika idrotter och simning så att de kan ta steget in i ordinarie idrottsföreningar i Malmö. Vi vänder oss i första hand till flickor med somalisk bakgrund i Rosengård mellan 15-20 år som sällan deltar i organiserad idrottsverksamhet, men nyanlända tjejer med annan bakgrund är också välkomna. I projektet diskuterar vi även frågor som genus, jämställdhet och sexualfrågor. Projektet sker i samarbete med Studiefrämjandet och Våra gårdar.

OBS: Kommer Snart Bilder