Gratis Aktivitet för tjejer 13-25 år

27 feb – 9 jun  (ej  röda dagar)

Måndagar och fredagar

kl. 16.30 – 19.30

Wachtmeisters väg 9 vån 2